עורך דין שי רודה
זמין 24/7
שד' שאול המלך 8, בית אמות משפט, תל-אביב
עורך דין פלילי שי רודה
עורך דין פלילי שי רודה

לייעוץ התקשרו – 050-2292229 או השאירו פרטים:

  עבירות אלימות

  תוכן עניינים

  לכל אדם קיימת זכות בסיסית לחירות ולמניעת פגיעה בו ובגופו. ההגנה על גופו של אדם מפגיעה בו – הגנה מכל סוג של פגיעה – הינה הגנה חשובה ביותר. הגנה זו מאפשרת לאדם להתנהל ללא חשש מתמיד מפגיעה. לפיכך, חוק העונשין כולל פירוט נרחב על סוגי עבירות האלימות והנסיבות המחמירות של כל סוג וסוג וקובע עונשים הולמים לכל מקרה.

  סוגי עבירות אלימות

  • עבירות תקיפה
  • עבירות תקיפה סתם
  • עבירות תקיפה הגורמת חבלה ממשית
  • עבירות תקיפות שונות
  • תקיפה של עובד ציבור
  • עבירות פציעה
  • עבירות חבלה חמורה
  • עבירות נסיבות מחמירות
  • עבירות חבלה בכוונה מחמירה
  • עבירות תגרה
  • עבירות אלימות בצבא

  מאמר זה מסביר על עבירות האלימות השונות הפרוסות בחוק העונשין, ואף בחוק השיפוט הצבאי.

  תקיפה

  חוק העונשין מגדיר בסעיף 378 "תקיפה מהי". ההגדרה בחוק רחבה ביותר וכוללת למעשה כל הפעלה של כוח כלפי אדם אחר, שלא התקבלה אליה הסכמה מפורשת וברורה או שהיא הושגה במרמה. גם אם המעשה נראה קל מאוד או אפילו לא נתפס בעיננו כאלימות כלל, ייתכן והוא ייחשב כתקיפה.

  אז מה קובע החוק בפועל כ"תקיפה"? הכאה של אדם אחר, דחיפה שלו, הפעלת כוח כנגדו ואפילו נגיעה בו, בין אם היא נעשית במישרין על ידי התוקף ובין אם היא נעשית על ידו בעקיפין בלבד.

  הסעיף ממשיך ומפרט דוגמאות ל"הפעלת כוח". למשל, הפעלת חום, אור, חשמל, גז, ריח וכל דבר או חומר אחר – כל עוד השימוש בהם נעשה במידה שיש בה בכדי לגרום לנזק או אי נוחות לאדם האחר. הגדרה רחבה זו אפילו אינה דורשת גרימת נזק או אי נוחות בפועל, אלא רק שתעשה במידה שיש בה בכדי לגרום לכך.

  תקיפה סתם

  עבירת התקיפה הבסיסית ביותר מנויה בסעיף 379, ונקראת "תקיפה סתם". תקיפה של אדם אחר הנעשית ללא סיבה מסוימת מצד התוקף, ועונשה שנתיים מאסר.

  תקיפה הגורמת חבלה ממשית

  במידה ואותה תקיפה גרמה לנתקף ל"חבלה של ממש", העונש מומר לשלוש שנות מאסר לפי סעיף 380. החוק הישראלי מגדיר חבלה ככאב, מחלה או ליקוי פיזי – קבועים או זמניים. למשל, סימני אלימות על הגוף, חבורות ומכות יבשות, שברים בעצמות וכדומה כנראה יענו על הגדרת החוק כחבלה. חשוב להבחין כי העבירה מציינת חבלה "של ממש", וייתכן כי פצע קל מאוד לא יעמוד בהגדרה.  

  בנוגע לשתי עבירות אלו, קובע סעיף 382(א) כי כאשר התקיפה נעשית בנוכחות של שני אנשים או יותר הפועלים יחדיו, עונש המאסר מוכפל לכל אחד מהם בהתאם. משמע, במקום שנתיים בתקיפה סתם, ארבע שנים. במקום שלוש שנים בתקיפה המביאה לחבלה של ממש, שש שנים.

  כמו כן, לפי סעיף 382(ב), תקיפה סתם הנעשית כלפי בן משפחה, בהווה או בעבר, מכפילה אף היא את שנות המאסר. לפי החוק, בן משפחה הינו בן זוג, או אדם הידוע בציבור כבן זוגו וקטין או חסר ישע שהתוקף אחראי עליו כהגדרת החוק.

  תקיפות שונות

  סעיף 381 לחוק קובע שתקיפה הנעשית על מנת לבצע עבירה מסוג פשע, בשביל לגנוב דבר כלשהו או למטרת התנגדות למעצר ולכידה, של התוקף או של אדם אחר, או למנוע מעצר או לכידה – דינה עד שלוש שנות מאסר.

  יתירה מכך, במידה והתקיפה נעשית בצוותא על ידי שני אנשים ומעלה, עונש הגג עולה לחמש שנים של מאסר.

  תקיפת עובד ציבור

  כאשר אדם תוקף עובד ציבור, או כל מי שממלא חובה או תפקיד מכוח הדין, וכן את מי שנותן שירות מסוים לציבור, כאשר התקיפה קשורה לאותו מילוי חובה או ביצוע התפקיד, הוא עומד בפני עונש מאסר של עד שלוש שנים כקבוע בסעיף 382א לחוק.

  במצבים מסוימים עונש זה מוחמר לחמש שנים. ראשית, כאשר התוקף פועל מתוך כוונה להכשיל את האדם בביצוע התפקיד, למנוע ממנו לבצע אותו או להפריע לו במהלכו. שנית, כאשר הוא מצויד בנשק חם או קר במהלך התקיפה. שלישית, במידה והתקיפה נעשית על ידי יותר משני אנשים.

  כמו כן, במידה והנתקף מוגד כעובד חירום – רופא, סטאז'ר, עובדי מד"א וחדר מיון וכדומה – או שהאדם מטפל באדם שנמצא במצב של סכנת חיים או סכנה חמורה לגופו, החוק מתייחס לתקיפה בצורה חמורה יותר. העונש בגין תקיפה זו הינו חמש שנות מאסר.

  בדומה, כאשר נתקף עובד חינוך או אדם שעוסק בפיקוח על הוראה או חינוך במוסד חינוך, התוקף חשוף לעונש של חמש שנות מאסר.

  פציעה

  לפי סעיף 334, חתך או דקירה של אדם הפוצעים את עורו או פוגעים בחלק אחר בו, שמוגדרים כ"פציעה", עונשם שלוש שנות מאסר. פגיעות אלו יכולות להיגרם גם על ידי אלימות מצד התוקף וכן על ידי שימוש בנשק קר.

  חבלה חמורה

  בשונה מהחבלה שפורטה לעיל, כעת מדובר על חבלה מסוכנת, שפוגעת או אפילו עלולה לפגוע קשות או לתמיד בבריאותו של הנתקף או בנוחותו, או שגורמת למום קבע או פגיעה קשה באחד האיברים של האדם.

  העונש על גרימת חבלה שכזו הינו שבע שנים, לפי סעיף 333. יש לציין שגרימת החבלה יכולה להתרחש גם ללא אלימות פיזית מצד התוקף נגד הנתקף.

  נסיבות מחמירות

  כאשר בשני סוגי אלימות אלו, פציעה וחבלה חמורה, מעורב נשיאת נשק קר או חם מצד התוקף, או שנוכחים בהם שני אנשים ומעלה בעת ביצוע האלימות – גם אם רק אדם אחד ביצע את המעשה בפועל – העונש הקבוע בחוק מוכפל.

  במידה והנתקף בן משפחה, בדומה להגדרה לעיל, כאשר מדובר על חבלה חמורה העונש הינו מאסר עשר שנים. בפציעה, העונש מוכפל.

  חבלה בכוונה מחמירה

  חוק העונשין הישראלי רואה בחומרה רבה עבירות פליליות שמבוצעות מתוך כוונה לבצען. לכן, כאשר אדם עושה את אחד מהמעשים המפורטים בסעיף 329 לחוק בכוונה להטיל באדם נכות, לגרום לו למום או לחבלה חמורה, עונשו הינו עשרים שנות מאסר. בין מעשים אלו ניתן למנות פציעת אדם או גרימת חבלה חמורה לו וניסיון לפגוע בו בעזרת נשק קר או חם.

  תגרה

  עבירת התגרה – קטטה – לא מפורטת בפרק הדן באלימות בחוק העונשין, אך נהיר לכל שמדובר על עבירת אלימות. השתתפות בקטטה המתרחשת במקום ציבורי, מעמידה את כלל המעורבים בה בפני עונש של עד שנת מאסר. כאשר אחד מהמעורבים בקטטה פעל מתוך הגנה עצמית, בהתאם להגדרות החוק, לא יוגש כנגדו כתב אישום על מעשיו בעניין זה.

  אלימות בצבא

  בדומה להבחנות שחוק העונשין מבצע, ניתן לראות שוני בין חומרת הענישה גם בחוק השיפוט הצבאי, כמפורט בו בסעיפים 59-61. העונש של תקיפת חייל הינו שנת מאסר, על תקיפת מפקד שנתיים, ולבסוף תקיפת מפקד בשעה שהוא נמצא בתפקידו או של שוטר צבאי בתפקידו או בקשר לתפקידו ותקיפת חייל בעת שהוא שומר על רכוש, מקום או אדם, דינה חמש שנות מאסר.

  הבחנה נוספת שהחוק עושה נוגע להתעללות בחיילים אחרים. התעללות בחייל "רגיל", דינה שנתיים מאסר. אם אותו חייל נמצא בדרגה נמוכה יותר מהמתעלל, העונש שהוא חשוף אליו הינו שלוש שנים. למעשה, עבירה זו מפלילה "טקסי חניכה" היררכיים מסוגים שונים שמובילים לפציעות קשות והצבא פועל רבות למגרן.

  אם אותה התעללות נעשית בחמורה מיוחדת, העונש בגינה מוחמר לעד שבע שנות מאסר..

  אלימות
  עורך דין עבירות אלימות

  ייעוץ בנושא עבירות אלימות

  כפי שניתן לראות, מדובר על נושא מורכב ומסובך מאוד. בכל שאלה והתלבטות בנושא מומלץ לקבל ייעוץ של עורך דין פלילי מומחה בעל ניסיון רב בתחום עבירות אלימות.

  הצלחות של עו"ד שי רודה בתחום עבירות אלימות:

  האם החשודה בחטיפת בנותיה שוחררה: "אני לא עבריינית" – Mako היום 5.9.23
  עורך דין שי רודה הוציא רואה חשבון שהואשם באלימות קשה כלפי אישתו ללא הרשעה. ידיעות חולון בת ים, 2.11.12
  "גבורת פועל הבניין" - מחמוד אבו עריבאן שמע צעקות בזמן שעבד בשיפוצים, והציל את חייה של צעירה שהותקפה בסכין בידי בן זוגה לשעבר. ידיעות אחרונות 22.6.2020
  עורך דין שי רודה מייצג שני צעירים שתקפו, איימו והעליבו שוטרים בהיותם שיכורים. ידיעות חולון בת ים, 15.2.13
  "איימו בנשק ותקפו: 5 שוטרי מג"ב הואשמו בשוד פלסטינים במעבר בדרום" . Walla News - 13.8.2020
  עורך דין פלילי שי רודה הוציא נאשם שתקף את אישתו ואיים שיחתוך את ביתם בעבודות לתועלת הציבור. ידיעות בקעת אונו, 18.02.11
  עורך דין שי רודה הוציא נאשם שתקף שוטרים ונמלט עם רכבו ללא הרשעה. ישראל היום, 09.03.10
  עורך דין שי רודה מייצג צעיר שתקף את חברתו לשעבר ואת בן זוגה. ידיעות חולון בת ים, 25.1.13
  עורך דין שי רודה שחרר ממעצר אישה שתקפה את בעלה ואיימה עליו בסכין. ידיעות ראשון, 24.10.14
  לייעוץ וייצוג מקצועי השאירו פרטים:

   Picture of עורך דין פלילי שי רודה <br> מומחה למשפט פלילי
   עורך דין פלילי שי רודה
   מומחה למשפט פלילי

   כותב המאמר הינו:
   עורך דין פליל שי רודה מומחה בייצוג חשודים ונאשמים בעבירות חמורות ובמשפט פלילי עם ניסיון רחב של מעל ל15 שנים.

   לייעוץ וייצוג צרו קשר חבל על כל רגע ⚖️

   צור קשר >>>
   לייעוץ וייצוג מקצועי חייגו או השאירו פרטים:
   050-2292229

    עוד בקטגוריה
    תחומי התמחות
    עבירות אלימות ותקיפה כוללות בחובן גם עבירות אלימות במשפחה (אלמ"ב) כלפי בן זוג לרבות הידוע בציבור כבן זוג, ילדים והורים.
    עבירות שוד נחשבות לעבירות היותר חמורות בחוק העונשין, והעונש על עבירת השוד הינו מהחמורים שבעונשים.
    עבירות סמים ועבירות סחר בסמים, ובמיוחד עבירות סמים המכונים "סמים קלים" (קנביס [מריחואנה], חשיש), הינו תחום מרכזי בתיקים פליליים כנגד אנשים נורמטיביים.
    עבירות מין (עבירת אונס, מעשה סדום, מעשה מגונה) הינן מהחמורות שבעבירות, והן מחולקות לכמה קטגוריות
    עבירות הימורים הינם כל הסדר שלפיו ניתן לזכות בכסף, שווה כסף או בטובת הנאה, והזכייה תלויה בניחושו של דבר
    עבירת רצח הינה העבירה הכי חמורה שבחוק העונשין, ולכן העונש על מי שהורשע בעבירת רצח הוא מאסר עולם ועונש זה בלבד.
    דילוג לתוכן