עצות זהב

ביטול כתב אישום פלילי

התביעה המשטרתית או הפרקליטות, מפעילה את שיקול דעתה באם להגיש כתב אישום פלילי כנגד אדם לאחר שבוחנת את חומר הראיות בתיק. כאשר התביעה המשטרתית או הפרקליטות מוצאת כי התיק אינו נופל בגדר אחת מעילות הסגירה הקבועות בחוק, כגון: חוסר בראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה, אז יוגש כתב אישום פלילי כנגד אותו אדם.

קרא עוד »

שירות לתועלת הציבור

לא פעם נתקלתם במונח "שירות לתועלת הציבור" או "צו שירות" ובקיצור "של"צ" (ראשי תיבות של שירות לתועלת הציבור), במאמר הבא ניתן הסבר מהו צו שירות לתועלת הציבור, מתי ניתן להטיל צו שירות לתועלת הציבור, מהי משך התקופה שניתן צו שירות לתועלת הציבור, כיצד יבוצע צו שירות לתועלת הציבור ומתי ניתן להפסיק צו שירות לתועלת הציבור.

קרא עוד »

שחרור בערבות

מהו "שחרור בערבות" או "שחרור בערובה על ידי בית משפט", במאמר הבא ניתן הסבר למונחים "שחרור בערבות" או "שחרור בערובה על ידי בית משפט", ומתי רשאי בית המשפט לצוות על שחרור של חשוד או נאשם בערבות.

קרא עוד »

עבודות שירות

לא פעם נתקלתם במונח "עבודות שירות", במאמר הבא ניתן הסבר מהן עבודות שירות, מתי בית משפט ראשי לגזור עונש שיבוצע בדרך של עבודות שירות, מהי משך התקופה שניתן לבצע בעבודות שירות, כיצד יבוצע עונש בעבודות השירות ומתי ניתן להפסיק לבצע את העונש בעבודות שירות.

קרא עוד »

איסור פרסום שם של חשוד

לאחרונה נדרש בית המשפט העליון בבש"פ 321/11 תמיר מזריב נגד מדינת ישראל לסוגיית איסור פרסום שם של חשוד (מי שטרם הוגש כנגדו כתב אישום וטרם הורשע בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום) בעבירה פלילית. במאמר זה נפרט את השיקולים שעל בית המשפט לשקול כאשר הוא מורה על איסור פרסום שם של חשוד בעבירה פלילית.

קרא עוד »

אי הרשעה

התביעה המשטרתית או הפרקליטות, מפעילה את שיקול דעתה באם להגיש כתב אישום פלילי כנגד אדם לאחר שבוחנת את חומר הראיות בתיק. כאשר התביעה המשטרתית או הפרקליטות מוצאת כי התיק אינו נופל בגדר אחת מעילות הסגירה הקבועות בחוק, כגון: חוסר בראיות, חוסר עניין לציבור או חוסר אשמה, אז יוגש כתב אישום פלילי כנגד אותו אדם.

קרא עוד »

האזנת סתר

ראשית, ולפני שנכנס לגופו של עניין בנושא האזנת סתר יש להבין מהן מהי "שיחה"? מהי "האזנה"? ומיהו "בעל שיחה"?

קרא עוד »

הזכות לשימוע פלילי

לא פעם נתקלתם במושג "שימוע" או "הזכות לשימוע" או אפילו "הזכות לטיעון" בהיבט של הדין הפלילי או בכל היבט אחר. המשמעות של הזכות לשימוע הינה זכותו של מי שעומד להיפגע מהחלטה של רשות ציבורית, להשמיע את דברו בטרם תתקבל החלטה בעניינו. הזכות לשימוע הינה זכות שקיבלה מעמד חקיקתי, ואינה נגזרת עוד רק מזכות לטיעון הטבעית.

קרא עוד »

שיבוש מהלכי משפט

הביטויים שיבוש מהלכי חקירה או שיבוש מהלכי משפט, נשמעים ביטויים מאיימים ומפחידים מאוד ומעלים שאלות רבות. לפני שנסביר מה זה שיבוש מהלכי חקירה או שיבוש במהלכי משפט, נעשה סדר בדברים, ונפרט את העבירות המניות בחוק העונשין "שנחשבות" שיבוש, ונסביר על אותה עבירה.

קרא עוד »

בית מעצר אבו כביר

בית מעצר (בימ"ר) להבדיל מבית סוהר, הינו מקום בו מרבית הכלואים בו הם אוכלוסיית עצורים אשר טרם הסתיימו ההליכים המשפטיים בעניינם (הכוונה שעוד לא הוחלט אם להעמידם לדין או אם הם אשמים או זכאים או שעוד לא גזרו את דינם בעבירה בה הם מואשמים).

קרא עוד »

החקירה המשטרתית

חקירה במשטרה מתחילה בדרך כלל בהגשת תלונה במשטרה, אולם חקירה במשטרה יכולה להיפתח גם ממידע שמגיע למשטרה על עבירה שבוצעה או מבוצעת, על ידי מקור או אפילו על ידי תוכנית טלוויזיה.

קרא עוד »

סמכויות השוטר

במאמר זה יפורטו סמכויות השוטרים והחוקרים לגבי עיכוב או מעצר חשודים בעבירות פליליות, שחקירתם טרם נסתיימה.

קרא עוד »